Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się praktycznie w dniach 24 i 25 marca 2020 r.

Podczas czwartego międzynarodowego spotkania, które pierwotnie powinno odbyć się w Warszawie, wszyscy partnerzy projektu spotkali się wirtualnie za pośrednictwem platformy internetowej GoToMeeting. Aby móc kontynuować pracę nad treścią projektu także w czasach Covid-19, spotkanie zostało ostatecznie wykorzystane do koordynacji treści wytycznych dotyczących orientacji zawodowej. Ponadto określono metody oceny materiałów informacyjnych.

Trzecie międzynarodowe spotkanie odbyło się na Litwie

Trzecie międzynarodowe spotkanie odbyło się w Wilnie w dniach 17 i 18 września 2019 roku. Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat ostatnich miesięcy oraz skupienie się na wdrożeniu wspólnie opracowanej metody analizy potencjału. Miało to obejmować wstępną fazę pilotażową z udziałem ośmiu studentów, którym towarzyszyły wszystkie elementy analizy potencjału, a także późniejsze konsultacje … Read more