IO 2 – Analiza potencjału

Drugim produktem intelektualnym (IO2) było przygotowanie analizy potencjału dostosowanej do grup docelowych.
Została ona opracowana wspólnie od stycznia 2019 roku.

W październiku 2019 r. analiza potencjału została następnie po raz pierwszy przetestowana w Wilnie na Litwie – z dużym sukcesem.

Następnie analiza potencjalna została przeprowadzona we wszystkich krajach partnerskich. W Hiszpanii, Międzynarodowe Centrum Formacji i TALENTBRÜCKE przeprowadziły wspólną analizę potencjału. W wyniku tego powstał następujący film.

Więcej informacji na temat potencjalnej analizy

UniVET Handout IO2