Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się praktycznie w dniach 24 i 25 marca 2020 r.

Podczas czwartego międzynarodowego spotkania, które pierwotnie powinno odbyć się w Warszawie, wszyscy partnerzy projektu spotkali się wirtualnie za pośrednictwem platformy internetowej GoToMeeting. Aby móc kontynuować pracę nad treścią projektu także w czasach Covid-19, spotkanie zostało ostatecznie wykorzystane do koordynacji treści wytycznych dotyczących orientacji zawodowej. Ponadto określono metody oceny materiałów informacyjnych.

Publication of Guidelines for Job Orientation

Over the last few months, the partner consortium in the UniVET project has been working on compiling all the knowledge and information gathered so far in the project and in this way developing the guidelines for job orientation. This includes the information from the initial, comparative study of the career decision factors and the investigation … Read more

Trzecie międzynarodowe spotkanie odbyło się na Litwie

Trzecie międzynarodowe spotkanie odbyło się w Wilnie w dniach 17 i 18 września 2019 roku. Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat ostatnich miesięcy oraz skupienie się na wdrożeniu wspólnie opracowanej metody analizy potencjału. Miało to obejmować wstępną fazę pilotażową z udziałem ośmiu studentów, którym towarzyszyły wszystkie elementy analizy potencjału, a także późniejsze konsultacje … Read more