Rezultaty projektu

Co sprawia, że młodzi ludzie wybierają ścieżkę kształcenia zawodowego albo ogólnego?

W oparciu o to pytanie w ramach projektu UniVET, od września 2018 roku do lutego 2019, prowadzona była analiza porównawcza czynników decyzyjnych oraz analiza najbardziej istotnych czynników mających wpływ na podejmowane decyzje.

W oparciu o wskazane czynniki, w okresie od marca do października 2019 zostanie stworzone narzędzie dla pomiaru potencjału i zainteresowań młodych ludzi, aby wzmocnić ich zainteresowanie kształceniem zawodowym. Podstawową ideą jest założenie, że jeśli można zmierzyć najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o karierze młodego człowieka, to mogą one być również indywidualnie i celowo wskazywane po odpowiednim teście.a test.

W toku badania, partnerzy projektu skupili się na najbardziej istotnych czynnikach mających wpływ na decyzje dotyczące kariery zawodowej oraz na różnicach właściwych dla poszczególnych państw.

Wyniki dotychczasowych analiz można znaleźć w dokumencie dostępnymavailable for download tutaj.