UniVET – sklaidos renginys Vokietijoje

2018 m. rugsėjo 20 d. tarptautinis projekto sklaidos renginys buvo surengtas Diuseldorfe, Vokietijoje.

Renginyje dalyvavo 25 suinteresuotų šalių organizacijų atstovai iš visos Europos, kurie susipažino su projekto uždaviniais ir numatytomis veiklomis bei išsakė savo pastebėjimus apie tikėtiną projekto rezultatų poveikį.

Dalyviai pripažino, kad projekto idėja ir tikslai yra artimi visoms profesinio mokymo ir rengimo organizacijoms. Jos visos susidūria su profesinio mokymo įvaizdžio problema, neatlaiko konkurencijos su universitetais jaunuolių karjeros pasirinkimo kelyje ir kt.

Visi dalyviai pritarė projekto pirmajam etapui, kuris padės nustatyti svarbiausius asmens karjeros pasirinkimą sąlygojančius veiksnius ir motyvus. Taip pat jie aktyviai įsijungė į diskusiją apie tai, kas pastūmėja jaunuolį rinktis universitetą arba profesinę mokyklą, bei pateikė projekto partneriams virš 20 vertingų nuomonių, svarbių tolimesniam projekto įgyvendinimui.

Renginio dalyviai sutiko su projekto veikloms pasirinktomis tikslinėmis grupėmis.

Sklaidos renginiu buvo siekiama ne tik pristatyti tarpinius UniVET projekto rezultatus, bet ir išklausyti suinteresuotųjų šalių atstovų iš 22 Europos ir 4 Vokietijos organizacijų įžvalgas.

Tai suteikė naudingų idėjų ir postūmių tolimesnėms projekto veikloms.

Parašykite komentarą