Trzecie międzynarodowe spotkanie odbyło się na Litwie

Trzecie międzynarodowe spotkanie odbyło się w Wilnie w dniach 17 i 18 września 2019 roku.

Głównym celem spotkania była wymiana informacji na temat ostatnich miesięcy oraz skupienie się na wdrożeniu wspólnie opracowanej metody analizy potencjału. Miało to obejmować wstępną fazę pilotażową z udziałem ośmiu studentów, którym towarzyszyły wszystkie elementy analizy potencjału, a także późniejsze konsultacje oparte na wynikach.

Po fazie pilotażowej dla Litwy, wszystkie treści rozmów ewaluacyjnych i doradczych zostały omówione z partnerami i wyjaśnione krok po kroku na podstawie przykładowej prezentacji wyników.  Wszystkie testy i ćwiczenia, czyli cała dokumentacja wyników, zostały przeszkolone, a także wyjaśnione zostało przeniesienie do specjalnie stworzonego oprogramowania ewaluacyjnego.

W ten sposób wszyscy partnerzy zostali wyposażeni do przeprowadzenia porównywalnych analiz potencjału w swoim kraju. Od tego czasu na zawartość analizy potencjału UniVET składają się: test koncentracji, kwestionariusz dotyczący zainteresowań zawodowych, ćwiczenie grupowe i jego obserwacja przez przeszkolony personel, test wyobraźni przestrzennej, kwestionariusz dotyczący dojrzałości szkoleniowej, indywidualna obserwacja całego dnia oraz ćwiczenie dotyczące autoprezentacji.

Dzięki tym elementom możliwe jest przetestowanie najważniejszych atutów osobistych zidentyfikowanych w poprzedniej fazie projektu.

Dodaj komentarz