Czwarte międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się praktycznie w dniach 24 i 25 marca 2020 r.

Podczas czwartego międzynarodowego spotkania, które pierwotnie powinno odbyć się w Warszawie, wszyscy partnerzy projektu spotkali się wirtualnie za pośrednictwem platformy internetowej GoToMeeting.

Aby móc kontynuować pracę nad treścią projektu także w czasach Covid-19, spotkanie zostało ostatecznie wykorzystane do koordynacji treści wytycznych dotyczących orientacji zawodowej. Ponadto określono metody oceny materiałów informacyjnych.

Dodaj komentarz