UniVET – Universitetas ar profesinė mokykla

Kas skatina jaunus žmones rinktis studijas profesinio mokymo įstaigoje arba aukštojoje mokykloje?  “UniVET” projekto tikslas yra, pasitelkus lyginamąją analizę, ištirti, kokie veiksniai  labiausiai įtakoja šį pasirinkimą.

Ketinama  sudaryti šių įtakojančių veiksnių pagrindinių stipriųjų ir silpnųjų pusių katalogą.

Be to, bus parengta profesiniam orientavimui skirta priemonė, leidžianti išmatuoti jauno žmogaus potencialą  ir nustatyti jo profesinius polinkius. Tikimasi, kad pavykus įvardinti svarbiausius veiksnius, įtakojančius jaunuolio karjeros pasirinkimą, bus galima suteikti jam individualizuotą pagalbą, renkantis profesiją.

Ilgalaikėje perspektyvoje  “UniVET “projektu siekiama gerinti profesinį jaunų žmonių orientavimą visose projekto partnerių šalyse.  Ypatingas dėmesys skiriamas profesinio mokymo įvaizdžio gerinimui visuomenėje, skatinant jaunimą daugiau  rinktis profesines, o ne universitetines studijas. Vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų yra didinti visų tikslinių grupių supratimą apie profesinio mokymo teikiamas galimybes ir privalumus.

„UniVET“ projekto partneriai išnagrinės dabartines tendencijas visose šalyse partnerėse ir pateiks išsamią informaciją pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms (t.y., vidurinių mokyklų moksleiviai, tėvai, iškritę iš mokymo proceso jaunuoliai, švietimo įstaigos, darbdaviai).

„UniVET – University or Vocational Education and Training“ koordinuoja TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG. Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos  Erasmus+ programą. Projekto konsorciumą sudaro partneriai iš Vokietijos, Ispanijos, Lietuvos, Italijos ir Lenkijos.

 

 

Programa: Erasmus +

Pagrindinis veiksmas: Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais

Veikla: Strateginė partnerystė

Pagrindinis projekto tikslas: Inovacija

Projekto pradžia: 01.09.2018

Projekto pabaiga: 31.12.2020

Projekto trukmė: 28 mėnesiai