Ketvirtasis tarpvalstybinio projekto susitikimas įvyko beveik 2020 m. Kovo 24 ir 25 d.

Ketvirtojo tarptautinio susitikimo metu, kuris iš pradžių turėjo vykti Varšuvoje, visi projekto partneriai susitiko praktiškai per internetinę platformą „GoToMeeting“. Tam, kad būtų galima tęsti projekto turinio kūrimą net „Covid-19“ laikais, susitikimas buvo galiausiai panaudotas siekiant suderinti karjeros orientavimo gaires. Be to, buvo nustatyti informacinės medžiagos vertinimo metodai.

Publication of Guidelines for Job Orientation

Over the last few months, the partner consortium in the UniVET project has been working on compiling all the knowledge and information gathered so far in the project and in this way developing the guidelines for job orientation. This includes the information from the initial, comparative study of the career decision factors and the investigation … Read more

2-asis projekto partnerių susitikimas Madride

2-asis projekto partnerių susitikimas įvyko Madride 2019 m. kovo 18-19 d. projekto partneriai turėjo galimybę apžvelgti pirmuosius šešis projekto įgyvendinimo mėnesius bei pasidalinti savo patirtimi, aptarti kilusius iššūkius ir tikslų įgyvendinimą. Pagrindinis projekto tikslas yra nustatyti svarbiausius karjeros pasirinkimą lemiančius veiksnius. Buvo parengti klausimynai, kuriuos partneriai savo šalyse pateikė bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigų … Read more

UniVET – sklaidos renginys Lietuvoje

Projekto partneris Vilniaus statybininkų rengimo centras organizavo UniVET pristatymo renginį Vilniuje 2018 m. spalio 23 d. Jame dalyvavo 12 Europos Sąjungos valstybių suinteresuotų organizacijų atstovai, kurie turėjo galimybę susipažinti su projekto idėja, tikslais ir planuojamais rezultatais. Renginio metu vyko aktyvi diskusija, dalyviai pristatė savo šalių patirtis, išsakė nuomones. Buvo bendrai sutarta dėl karjeros pasirinkimą nulemiančius … Read more

UniVET – sklaidos renginys Vokietijoje

2018 m. rugsėjo 20 d. tarptautinis projekto sklaidos renginys buvo surengtas Diuseldorfe, Vokietijoje. Renginyje dalyvavo 25 suinteresuotų šalių organizacijų atstovai iš visos Europos, kurie susipažino su projekto uždaviniais ir numatytomis veiklomis bei išsakė savo pastebėjimus apie tikėtiną projekto rezultatų poveikį. Dalyviai pripažino, kad projekto idėja ir tikslai yra artimi visoms profesinio mokymo ir rengimo organizacijoms. … Read more

Įvadinis projekto susitikimas Kiolne 2018 m. rugsėjo 26-27 d.

2018 m. rugsėjo 26-27 d. Kiolne TALENTBRÜCKE biure įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Jo metu buvo aptarti projekto uždaviniai, sutarta dėl veiklų atlikimo metodų ir kokybės. Projekto partneriai taip pat sutarė dėl darbų tvarkaraščio ir veiklų pasiskirstymo tarp organizacijų. Kiekvienas partneris turėjo galimybę pristatyti savo organizaciją bei susipažinti su tolimesniais projekto etapais ir tikslais. Kitas … Read more